Υπηρεσία Ασθενοφόρων Οχημάτων

car ambulance

H Gamma Air Medical προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς ασθενών με Ασθενοφόρα οχήματα, πλήρως εξοπλισμένα (BLS- Βασική Υποστήριξη Ζωής και ALS- Αυξημένη Υποστήριξη Ζωής).

Η εταιρεία μας οργανώνει και συντονίζει μεταφορές ασθενών με Ασθενοφόρα οχήματα οπουδήποτε –μεταφορά από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, εξιτήρια κλινικών και μεταφορές μεγάλης απόστασης – με συνοδεία ιατρού ή νοσηλευτή. Αναλαμβάνουμε όλα τα περιστατικά που δεν αποτελούν επείγουσα ανάγκη στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Μπορούμε ωστόσο να καλύψουμε ασθενοφόρα μεταφορά και σε άλλες χώρες, μέσω του δικτύου συνεργατών μας ανά τον κόσμο. Δίνεται επίσης η δυνατότητα μίσθωσης ασθενοφόρου οχήματος σε κατάσταση αναμονής (standby) για την κάλυψη εκτάκτων ιατρικών περιστατικών σε δημόσιες εκδηλώσεις, ό