Κυτία Πρώτων Βοηθειών

med kitΗ Gamma Air Medical αναλαμβάνει τον εξοπλισμό των Κυτίων Πρώτων Βοηθειών και την ανανέωσή τους, με βάση τους αυστηρούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις των JAR EASA. Όλα τα Κυτία πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τη συσκευασία τους. Μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη. Ωστόσο, όλα τα Κυτία Πρώτων Βοηθειών ετοιμάζονται από ιατρούς και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε πτήση. Εκτός από τα Κυτία Πρώτων Βοηθειών παρέχουμε και Κυτία Προφύλαξης. Σε αντίθεση με τα Κυτία Πρώτων Βοηθειών που περιέχουν όλα τα απαραίτητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως κάποια φάρμακα και ιατρικά αναλώσιμα, τα Κυτία Προφύλαξης παρέχουν προσωπική προστασία και είναι η πιο υπεύθυνη μέθοδος για τον καθαρισμό των δυνητικά μολυσμένων με αίμα ή υγρά σώματος περιοχών.