Νέος ιατρικός εξοπλισμός - HAMILTON-T1: Transport ventilation for neonates

Η Gamma Air Medical επενδύει διαρκώς σε ότι πιο σύγχρονο σε ιατρικό εξοπλισμό.

Το νέο μας απόκτημα είναι ο φορητός αναπνευστήρας HAMILTON-T1 Tranport Ventilator for neonates

https://www.youtube.com/watch?v=BMetthjX-eM